Joels Udde samfällighetsförening

Infarten till Joels Udde stugområde
Den här vyn möter dig när du kommer till Joels Udde stugområde

Vackert beläget strax söder om ölandsbron vid Kalmar sund finns Joels Udde stugområde. Det består av 192 tomter och samtliga stugägare blir automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen.

Föreningens uppgift är att sköta vägar och tillhandahålla vatten, avlopp och sophantering inom området. Dessutom agerar föreningen förhandlingspart i samband med arrendeförhandlingar med markägaren. Vi ordnar även vissa aktiviteter och beslutar om gemensamma regler för området.

Kallelse till årsmöte

Föreningens årsmöte hålls årligen andra söndagen i juli klockan 10.00 på ängsplan. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna.

Stadgar

Föreningens stadgar (pdf-dokument) För att kunna läsa dokumentet måste du ha tillgång till programmet Adobe acrobat reader eller annat kompatibelt program. Programmet kan hämtas kostnadsfritt från exempelvis Adobes webbplats.