Fiberutbyggnad, information

Företaget som genomför fiberinstallationen, El-tel, har bett styrelsen förmedla följande information om läget angående utbyggnaden. 

Information från El-tel den 11 januari 2023.

El-tel beräknar att avsluta grävningen för fiber under vecka 2, och kommer därefter att påbörja inkopplingen av fiberanslutningarna.

För att de ska kunna säkerställa att allt fungerar måste strömmen vara på i stugan. Dessutom måste den tidigare monterade fiberdosan vara igång, vilket den är om stickproppen är insatt i eluttaget så att den lyser med grön signal.

Om allt går som det ska beräknas alla stugor ha fiber inkopplat vid månadsskiftet jan/feb.

Samtidigt vill El-tel påpeka att vi inte ska köra utanför alfaltskanterna på området, då risken är stor att man då fastnar i den lösa vägrenen. När marken blir torrare framåt vårkanten kommer vägen att återställas i ursprungligt skick.