Grävning för fiberanslutning

Grävning för fiber i området har nu påbörjats inom tomterna och fortsätter därefter längs vägarna. Detta arbete kommer att pågå under vintern, och ska vara slutfört senast sista maj 2023.

Företaget Eltel tillsammans med underentreprenörer kommer att vistas i området vilket innebär ökad trafik med tunga fordon samt personal som arbetar längs med vägarna inom området. De ber oss därför att för allas säkerhet respektera avstängningar, skyddsanordningar och skyltningar.