Information angående fiber

Företaget som genomför fiberinstallationen, ELTEL, har bett styrelsen förmedla följande information om arbetsprocessen.

Information från ELTEL, skickad den 5 dec

Nedan följer kort information om fiberutbyggnaden i Joels Udde för er fastighetsägare, samfällighetsförening och övriga intressenter.

Entreprenaden är påbörjad och schakten har startat. Generellt har vi haft en bra start på vårt arbete men väderleken försvårar.

Det är väldigt blött och mjukt i området, därför kommer vår initiala återställning att se lite tråkig ut. Detta kommer naturligtvis att åtgärdas efterhand vädret blir bättre.

VI ber er att inte köra direkt över schaktstråk, vägkant eller i vägren med fordon då ni tyvärr riskerar att köra fast i det mjuka underlaget.

Om det under arbetets gång framkommer problem eller frågor är ni välkomna att kontakta oss enligt bifogad kontaktinformation.  

Vänligen 

Fredrik Vinterqväll 

ELTEL

Rigavägen 4

393 56 Kalmar

Telefon: 072-5954723

E-Post: fredrik.vinterqvall@eltelnetworks.se

www.eltelnetworks.se

I följande pdf-dokument hittar du kompletterande information:

Information-Eltel-om-fiberarbete-JoelsUdde.pdf