Renhållning

Området har central sophantering bestående av 4 s k molokar placerade på 3 ställen. Dessa är avsedda endast för HUSHÅLLSSOPOR (ej glas, byggavfall eller dylikt).

För att få en jämn fyllning av molokarna är det viktigt att vi lämnar våra hushållssopor i den molok som är närmast. Vassa föremål, t ex glas, kan skära sönder molokens innersäck av plast. Detta medför en reparationskostnad av ca 10 000 kr.

Glas, papper, metall-och plastförpackningar m m lämnas vid Kommunens återvinningscentral vid t ex Ölands Köpstad. Övrigt avfall lämnas vid Återvinningscentralen vid Industrigatan.

För mer information se webbplatsen Kretsloppsydost.se.