Nyheter

2021 års årsmöte och extra föreningsstämma

Den 11 juli hölls årsmötet som vanligt på ängsplan. I år var uppslutningen god och ca 150 personer deltog vid mötet.

På grund av oklarheter angående röstresultatet om eventuell trafiksäkring av området kunde inte något protokoll justeras efter ordinarie möte. Därför hölls en extra föreningsstämma den 3 oktober där ca 80 personer närvarade. Här finns årets slutliga protokoll.

Matavfall i grön påse

Matavfall ska läggas i gröna påsar (finns att hämta vid anslagstavlan), knytas ihop med dubbelknut och läggas i moloken. Som matavfall räknas exempelvis matrester, frukt och grönt, kaffe/te, skal och ben samt matfett.

Obs! Läg inte papper, djurlatrin, växter och blommor, tobak eller mediciner i matavfallet. Mera information finns hos KSSR på adressen http://ksrr.se/hushall/matavfall