Nyheter

Fiberutbyggnad, information

Företaget som genomför fiberinstallationen, El-tel, har bett styrelsen förmedla följande information om läget angående utbyggnaden. 

Information från El-tel den 11 januari 2023.

El-tel beräknar att avsluta grävningen för fiber under vecka 2, och kommer därefter att påbörja inkopplingen av fiberanslutningarna.

För att de ska kunna säkerställa att allt fungerar måste strömmen vara på i stugan. Dessutom måste den tidigare monterade fiberdosan vara igång, vilket den är om stickproppen är insatt i eluttaget så att den lyser med grön signal.

Om allt går som det ska beräknas alla stugor ha fiber inkopplat vid månadsskiftet jan/feb.

Samtidigt vill El-tel påpeka att vi inte ska köra utanför alfaltskanterna på området, då risken är stor att man då fastnar i den lösa vägrenen. När marken blir torrare framåt vårkanten kommer vägen att återställas i ursprungligt skick.

Information angående fiber

Företaget som genomför fiberinstallationen, ELTEL, har bett styrelsen förmedla följande information om arbetsprocessen.

Information från ELTEL, skickad den 5 dec

Nedan följer kort information om fiberutbyggnaden i Joels Udde för er fastighetsägare, samfällighetsförening och övriga intressenter.

Entreprenaden är påbörjad och schakten har startat. Generellt har vi haft en bra start på vårt arbete men väderleken försvårar.

Det är väldigt blött och mjukt i området, därför kommer vår initiala återställning att se lite tråkig ut. Detta kommer naturligtvis att åtgärdas efterhand vädret blir bättre.

VI ber er att inte köra direkt över schaktstråk, vägkant eller i vägren med fordon då ni tyvärr riskerar att köra fast i det mjuka underlaget.

Om det under arbetets gång framkommer problem eller frågor är ni välkomna att kontakta oss enligt bifogad kontaktinformation.  

Vänligen 

Fredrik Vinterqväll 

ELTEL

Rigavägen 4

393 56 Kalmar

Telefon: 072-5954723

E-Post: fredrik.vinterqvall@eltelnetworks.se

www.eltelnetworks.se

I följande pdf-dokument hittar du kompletterande information:

Information-Eltel-om-fiberarbete-JoelsUdde.pdf

Grävning för fiberanslutning

Grävning för fiber i området har nu påbörjats inom tomterna och fortsätter därefter längs vägarna. Detta arbete kommer att pågå under vintern, och ska vara slutfört senast sista maj 2023.

Företaget Eltel tillsammans med underentreprenörer kommer att vistas i området vilket innebär ökad trafik med tunga fordon samt personal som arbetar längs med vägarna inom området. De ber oss därför att för allas säkerhet respektera avstängningar, skyddsanordningar och skyltningar.

2021 års årsmöte och extra föreningsstämma

Den 11 juli hölls årsmötet som vanligt på ängsplan. I år var uppslutningen god och ca 150 personer deltog vid mötet.

På grund av oklarheter angående röstresultatet om eventuell trafiksäkring av området kunde inte något protokoll justeras efter ordinarie möte. Därför hölls en extra föreningsstämma den 3 oktober där ca 80 personer närvarade. Här finns årets slutliga protokoll.