Halkbekämpning

Om du har behov av saltblandad sand för halkbekämpning på din tomt så kan du hämta sådan i sandlådan vid molok 1 eller 2. Tänk dock på att salt kan ha negativa effekter på miljön, så använd inte mer än nödvändigt.