Kontakta föreningen

Du kan kontakta föreningen på följande sätt.

E-post

Föreningens administratör bevakar den officiella e-postadressen som är följande:

info@joelsudde.se

Brev/meddelande

Föreningen har även en intern brevlåda inom området. Där kan du som medlem i föreningen lämna meddelanden, blanketter, motioner till årsmötet med mera. Motion, som ska behandlas på ordinarie stämma, ska vara styrelsen tillhanda senast under juni månad.