Styrelsen

Styrelsen består av 5 ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Ledamöter

Lars-Erik Karlsson (ordförande), Lavendelgränd 1
Tel: 070 – 56 74 135

Marianne Petersson (administratör), Timjangränd 6
Tel: 073 – 028 73 80

Christina Johansson, Koriandergränd 1
Tel: 073 – 34 07 706

Ola Nilsson, Joels väg 60
Tel: 070 – 56 36 880

Bertil Hulth, Basilikagränd 3
Tel: 070 – 83 57 109

Suppleant

Örjan Johansson, Dragongränd 16
Inga-Lill Svensson, Mejramgränd 6

Revision

Agneta Olsson, Oreganogränd 14
Christina Johansson, Timjangränd 7
Eva Alexandersson, Oreganogränd 13

Valberedning

Olof Josefsson, Koriandergränd 12
Sten-Olof Johansson, Joels väg 29