Styrelsen

Styrelsen består av 5 ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Ledamöter

Joakim Petersson (ordförande), Salviagränd 2
0471 – 202 35, 070 – 334 02 35

Ingemo Lindfors, Bolmörtsgränd 3
Tel: 0485-304 17, 073 – 399 14 57

Marianne Petersson (administratör), Timjangränd 6
Tel: 0481-144 01, 073 – 028 73 80

Pia Jeansson, Lavendelgränd 3
Tel: 073-347 09 97

Tommy Sturesson, Joels väg 17

Tel: 070-292 55 17

Suppleant

Bengt Andersson, Bolmörtsgränd 2
Inga-Lill Svensson, Mejramgränd 6

Revision

Lars-Erik Karlsson, Lavendelgränd 1
Christina Johansson, Timjangränd 7
Eva Alexandersson, Oreganogränd 13

Valberedning

Katarina Gardelack, Mejramgränd 3
Sten-Olof Johansson, Joels väg 29